Hol és hogyan kérhetem le a státuszom?

KHR lista lekérdezés: A Saját Hiteljelentést bármely pénzintézetben vagy a BISZ Zrt.-nél is lekérheti. Ez azért lehetséges, mert minden igénylés a BISZ Zrt.-hez kerül. Így nem számít, hogy az igénylő hol adja le a formanyomtatványt. Abban az esetben pedig, ha közvetlenül a BISZ Zrt.-nél igényli meg alaki a Saját Hiteljelentést, akkor azt csak személyesen vagy postai úton teheti meg, elektronikus formában nem igényelhető a Saját Hiteljelentés a visszaélések elkerülése miatt!

További fontos információ, a KHR lista lekérdezéséhez az igénylőnek igazolnia kell a személyi azonosságát vagy azt, hogy az igénylő vállalkozás képviseletében jár-e el. Éppen ezért az illetőnek szüksége lesz a személyi igazolványára és a lakcímkártyájára (vagy egyéb azonosító iratára), továbbá vállalkozás esetén pluszban aláírási címpéldányra és cégbírósági kivonatra, alapító okiratra.

A státusz lekérése pofon egyszerű és gyors és az eredménye is hamar megvan, ugyanis a BISZ Zrt. 3 napon belül elkészíti a Saját Hiteljelentést, melyet az igénylő megkaphat postai úton vagy e-mailhez csatolva. Amennyiben az utóbbi verziót választja az igénylő, a dokumentumot az általa megadott e-mail címre kapja meg, pdf formátumban. Érdemes körültekintőnek lenni az e-mailcím megadásakor!

Az egyes magánszemélyekről az alábbi információkat gyűjti a KHR rendszer:

 • születési név,
 • születési hely,
 • születési dátum,
 • anyja születési neve,
 • viselt név,
 • állampolgárság,
 • személyi igazolvány szám,
 • útlevél szám,
 • vezetői engedély szám,
 • egyéb azonosító okmány száma, típusa,
 • lakcím,
 • levelezési cím,
 • e-mail cím,

illetve a rögzített hitelszerződésben betöltött szerep (adós, adóstárs).

A KHR lista lekérdezéséhez a kérelmet az alábbi linken találja:

http://www.bisz.hu/KHR_adatok_megismerese

A KHR szolgáltatás nem más, mint a hazai bankok és hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis, melynek segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A cél egyszerű: információval látják el egymást a hitelbírálat során, így könnyítve meg a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást. De a KHR több ennél, hiszen segítségével a hitelintézetek és a bankok megvédhetik az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, továbbá hála a KHR-nek, csökken a hitelezéssel járó kockázat is, hiszen teljes és hiteles képet kapnak az ügyfél hitelképességéről a hitelezők. A jogszabályi háttér változása miatt pedig idén már bárki, korlátlan számban és ingyenesen lekérheti saját KHR státuszát. Az igénylés bármelyik bankfiókban benyújtható, nem csak az igénylő számlavezető bankjánál!

A KHR rendszer szereplői körei

A KHR rendszer működése három szereplői kört érint, úgy, mint: bankok és pénzügyi intézmények, KHR szolgáltató és természetesen az ügyfél. A bankok és pénzügyi intézmények esetében a hitelezéssel vagy hitel jellegű termékek nyújtásával foglalkozó intézetek jogosultak a KHR adatbázisból információk lekérdezésére és feltöltésére. Ezek lehetnek bankok, vagy takarékszövetkezetek, esetleg lízingcégek, illetve akár személyi kölcsön vagy áruhitel, lakáshitel nyújtására szakosodott cégek is.

A központi KHR adatbázist a BISZ Zrt. üzemelteti, ezzel is biztosítva a hozzáférést a törvényi szabályozásnak megfelelően. A harmadik nagy szereplői kör a magánszemélyek és a vállalkozások: hitelszerződéseik adatait a hitelintézetek a KHR rendszerbe továbbítják. A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről nyilvántart adatokat, így a KHR ennek megfelelően két részből tevődik össze: a lakossági alrendszer a magánszemélyek adatait, illetve a vállalkozási alrendszer a vállalkozások adatait tartja nyilván. A KHR mind a pozitív információkat, mind pedig negatív adatokat tartalmazza az ügyfélről, ellentétben elődjével a BAR listával.

A lakossági KHR

A lakossági KHR nyilvántartásai meglehetősen széleskörűek, ugyanis kiterjednek a hitelszerződések nyilvántartására, a hitelmulasztásokra vonatkozó információkra, sőt a bankkártya-visszaélések adataira, valamint a csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartására is. A törvényi szabályozásnak megfelelően a pénzügyi intézményeknek valamennyi hitelszerződés, vagy hiteljellegű finanszírozásra irányuló szerződés adatait rögzíteniük kell a lakossági KHR hitelszerződés nyilvántartásába. Az ügyfél azonban nyilatkozatával meghatározhatja, hogy a rögzített hiteladatok a bankok számára lekérdezhetőek-e a hitelbírálat során, vagy pedig nem. Továbbá azt is meghatározhatja, hogy a szerződés lezárását követően az információk további öt évig szerepeljenek-e a KHR-ben, vagy pedig azok törlésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy az igazoltan pozitív hitelmúlttal rendelkező „jó adós” ügyfelek kiemelt megbecsülésnek örvendenek a bankoknál, ez a lehetőség segítséget jelent valamennyi, hitelt felvenni szándékozó magánszemély számára.

Mire használják fel a KHR-ből nyert információkat a hitelintézetek?

A KHR rendszerben nyilvántartott információkhoz a KHR felhasználói csak a törvényben meghatározott módon és céloknak megfelelően férhetnek hozzá. Amennyiben valaki hitelkérelemmel, finanszírozási igénnyel fordul egy hitelintézethez, a bank a hitelbírálat során felméri a kérelmező hitelképességét. A bírálat során a bank számos információt bekér az ügyféltől, valamint különféle forrásokból további információkat is gyűjt, hogy minél pontosabb képet alkosson az ügyfél hitel-visszafizetési képességéről. A bankok számára ilyen, kiemelten fontos információforrás a KHR nyilvántartás is. A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind pedig negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások) képes rögzíteni. A KHR segítségével a bankok pontosabban fel tudják mérni ügyfeleik hitelképességét, lehetővé téve, hogy kedvezőbb ajánlatokat biztosítsanak, valamint a felelős hitelezés jegyében elkerüljék a fizetésképtelen, vagy túlzottan eladósodott ügyfeleknek való hitelnyújtást. Ez az ügyfelek hosszú távú érdekeit is szolgálja. A KHR szolgáltatás a hitelt felvevő ügyfelek, valamint a hitelt nyújtó hitelintézetek számára egyaránt előnyös.

Saját Hiteljelentésben szereplő adatok

Az igénylés idén már ingyenes és korlátlan számú! Az úgynevezett Saját Hiteljelentést kötelező postai úton vagy e-mailben küldenek meg az igénylő részére. Az igénylés pillanatok alatt elvégezhető az interneten keresztül is elérhető formanyomtatványok révén. A korlátlan lekérdezési lehetőség nagy változás, a korábbi szabályozás értelmében évente csupán egyszer lehetett díjmentesen lekérdezni a KHR-státuszt, az ezt meghaladó adatigénylésért fizetni kellett. Az új törvény szerint azonban már díjmentesen és korlátlan számban lekérhető! A Saját Hiteljelentésben a következő adatok szerepelnek: Melyik pénzintézet vagy bank töltött fel adatokat a KHR-listára? Mikor, ki és milyen alapon kérdezte le a listában szereplő adatokat? A KHR-listán milyen adatok szerepelnek pontosan az igénylőről?