1. Hitelmulasztás: tehát, ha valaki a valamely pénzintézettől felvett hitelét nem törleszti megfelelően, és 90 napon keresztül a minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozással rendelkezik. A hitel összes, adóssal azonos jogú szereplője szintén felkerülhet a KHR-re a zálogkötelezett kivételével.
  2. Kártyavisszaélés: az-az a bankkártyával vagy hitelkártyával való visszaélés miatt is felkerülhet valaki a KHR-re. A kártyvisszaélésnek több féle típusa lehet, úgy, mint:
  3. Azonnali Online igénylés!!!
  • Kártya jogosulatlan használata: ha a kártya tulajdonosa, jogosultja bejelenti, hogy a kártya elveszett, vagy már nincs a birtokában, vagy a kártya használatához szükséges személyes igazoló okmányok elveszett, vagy harmadik fél tudomására jutott, és a bejelentés után mégis a kártya eredeti tulajdonosa vagy jogosultja használja a kártyát.
  • Jogosulatlan adathasználat: amikor a kártyát nem a tulajdonosa vagy jogosultja használja, hanem olyan személy, aki másnak adja ki magát, más papírjait vagy hamis papírokat, más kódját használja fel, vagyis lopott vagy talált kártyát használ.
  • Kártyahasználat miatti jogerős ítélet: ha a kártya felhasználójával kapcsolatban jogerős bírósági határozat van, miszerint a Btk. 313/c. paragrafusában meghatározott bűncselekményt követett el.

Ezekben az esetekben nincs aktív vagy passzív státusz. Az elkövető felkerül a KHR listára és ennek ténye, illetve a felkerülés körülményei a KHR-ben 5 évig nyilván vannak tartva. Ennek leteltéig nincs mód arra, hogy a KHR-ről való lekerülést meg lehessen gyorsítani, de 5 év után a felkerülésre vonatkozó adatok visszavonhatatlanul törlődnek a rendszerből.

Azonnali Online igénylés!!!

       3. Hamis adatok közlése esetén szintén felkerülhet valaki a KHR listára, ha bármely pénzügyi termék szerződéskötésénél valótlan adatokat közölsz, hamis vagy hamisított okiratot használsz fel. Ebben az esetben sincs aktív vagy passzív státusz. A felkerülés körülményei a KHR-ben 5 évig nyilván vannak tartva..

Státuszok

Mi az-az aktív státusz?                   

Aktív státusz az a személy, aki 90 napot meghaladó, a minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozással rendelkezik. A napok számlálása azon a napon indul el, amikor meghaladta a minimálbér összegét a fizetési késedelem. Aktív KHR listásoknak egyik pénzintézet sem nyújt hitelt. Addig marad valaki aktív státuszú, ameddig a teljes tartozását ki nem fizette. Vagy a pénzintézet érvényesíti követelését a fedezeten, a szerződés átütemezése megtörténik.

Mi az a passzív státusz?

Akkor kerül valaki passzív státuszba, ha előtte aktív volt, de tartozásait kiegyenlítette, vagy a pénzintézet érvényesítette a követelését, vagy a hitelszerződést átütemezte.

Azonnali Online igénylés!!!

Ebben a státuszban maximum egy évig marad valaki, aztán törölődik a KHR listáról. Passzív státuszúakat némely bank elfogad zálogkötelezettként, de ilyenkor általában kevesebb hitelt ad és azt is drágábban. A behajthatatlan tartozások továbbra is 5 évig maradnak a rendszerben!