Mi is az a KHR?

A KHR nem más, mint a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által közösen fenntartott információs rendszer, a BAR utódja.

A KHR az adatkezelést elektronikus eszközökkel, automatizáltan végzi. A KHR nem más, mint egy  adóslista, mely nyilvántartja a hitel és hitel jellegű szerződéseket. Ezen túlmenően pedig kezeli a szerződésekhez tartózó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalásokat, visszaéléseket.

Célja a nyilvántartott személyek, ügyfelek, hitelképességének objektív, körültekintő és megalapozott megállapítása, a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása, továbbá a felelős hitelnyújtás és a felelős hitel felvétel körülményeinek biztosítása. Fő célja a hitelezési kockázat csökkentése. A KHR, a korábban BAR, az-az a negatív adóslista utódja, annak kiterjesztett, új változata. Azonnali Online igénylés!!!

Mi a negatív adóslista?

A negatív adóslisták olyan nyilvántartások, amelyek csak azon adósok adatait tartalmazzák, amelyek hitel- vagy hitel jellegű szerződéseiket nem teljesítették, a szerződések törlesztésével mulasztásba estek. A negatív adóslisták kizárólagosan a mulasztásba esett ügyfelek és a mulasztásba esett szerződéseik adatait, valamint a fennálló, aktív mulasztás és annak megszűnése esetén a már passzívvá vált mulasztás adatait kezelik.

Azonnali Online igénylés!!!

Mi a pozitív adóslista?

Pozitív adóslisták azok a nyilvántartások, amelyek minden hitel és hitel jellegű szerződéssel rendelkező adós adatát és a szerződéseik adatait tartalmazzák. Egy adott szerződéshez egy adott adós részéről tartozhat mulasztás esemény is. Egy mulasztás egy adott időpillanatban lehet fennálló vagy aktív és lehet lezárt vagy passzív. A pozitív adóslisták egyszerre kezelik a pozitív és a negatív hitel és mulasztás adatokat, ezért teljes listás nyilvántartásoknak is szokás ezeket nevezni.

Azonnali Online igénylés!!!